Privacy and Cookie Policy

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb Cedo Kaubandus OÜ (registrikoodiga 10240219), asukohaga Tartumaa, Tartu linn, Vasara tn 52d, 50113; Telefon +372 7 311 712; Email: epood@cedo.ee
töötleb Cedo Kaubandus OÜ edastab pangalinkidega seotud maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi;
Telefoni number;
E-mail;
Kaupade ja teenuste maksumus;
Pangakonto number.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Microsoft Azure serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel e-posti teel(epood@cedo.ee).

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturundusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest klienditoe e-posti (epood@cedo.ee).

Küpsistes salvestatud info

Küpsistes salvestatud infot ei edastata ega töödelda isikupõhiselt. Küpsistes salvestatud infot kasutatakse veebipoe kliendi kasutusmugavuse tagamiseks. Küpsistega saab tutvuda allpool olevas tabelis.

Tabel kogutavatest küpsistest ja nende kirjeldustest

Küpsise nimi Küpsise kirjeldus
FORM_KEY Salvestab suvaliselt genereeritud võtme takistades võltsitud päringuid.
PHPSESSID Sessiooni ID serveris.
GUEST-VIEW Võimaldab külalistel vaadata ja muuta nende tellimust.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link andmetele ostukorvi ja tootesirvimisajaloo kohta, kui klient on seda pärinud.
STF Andmed toodete kohta, mis on meilitsi jagatud.
STORE Poevaate ja/või keelevalik.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Salvestab külastaja valiku küpsistekasutuse kohta.
MAGE-CACHE-SESSID Puhverandmed lehe kiiremaks laadimiseks.
MAGE-CACHE-STORAGE Puhverandmed lehe kiiremaks laadimiseks.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Puhverandmed lehe kiiremaks laadimiseks.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Puhverandmed lehe kiiremaks laadimiseks.
SECTION-DATA-IDS Puhverandmed lehe kiiremaks laadimiseks.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Puhverandmed lehe kiiremaks laadimiseks.
X-MAGENTO-VARY Puhverandmed lehe kiiremaks laadimiseks.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Andmed võimaldamaks lehte erinevates keeltes vaadata.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Andmed võimaldamaks lehte erinevates keeltes vaadata.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel Cedo Kaubandus OÜ (registrikoodiga 10240219), asukohaga Tartumaa, Tartu linn, Vasara tn 52d, 50113; Telefon +372 7 311 712 tel nr; Email: epood@cedo.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).